Hãy cùng website phát sóng bóng ?á 90phuttv4 nh?n ??nh bóng ?á Sevilla vs Almeria 0h00 ngày 27/9

thu?c khuôn kh? gi?i ??u Laliga. Hãy b?m vào ???ng link xem bóng ?á 90phuttv4

Tr?n ??u gi?a Sevilla vs Almeria

Phân tích chi ti t c?a 2 ??i bóng 

Sevilla hi?n ?ang g?p khó kh?n trong vi?c tìm l?i phong ?? c?a mình. Sau khi giành chi n th?ng ??u tiên trong mùa gi?i này (1-0 tr??c Las Palmas), ??i bóng Andalusia ch? có ???c k t qu? hòa trong 2 tr?n sau ?ó.

  • Trong c? hai tr?n, Sevilla ?ã ki?m soát tr?n ??u và có ch? s? chuyên môn t?t, ngo?i tr? vi?c ghi bàn. V?n ?? th?c s? n?m ? hàng công, khi ? La Liga, h? ch? ghi ???c t?ng c?ng 6 bàn sau 5 tr?n, trong ?ó có 2 bàn ???c ghi trong m?t tr?n duy nh?t (thua Alaves 3-4).

  • So v?i mùa gi?i tr??c, ?i?u này rõ ràng là s? th?t lùi. Ví d? nh? t?i sân nhà Ramón Sánchez Pizjuán, t? ??u mùa gi?i 2023/24, Sevilla ch? ghi ???c…1 bàn/tr?n, trong khi trong 14 tr?n chính th?c tr??c ?ó t?i sân nhà (??u thu?c mùa gi?i 2022/23), h? ?ã ghi ít nh?t là 2 bàn.

  • Tuy nhiên, “bu?n ng? g?p chi u manh”, Los Nervionenses s ch?m trán Almeria – ??i th? mà h? ?ã ?ánh b?i trong 5/6 l?n g?p g? tr??c ?ó. Almeria v?n ?ang g?p khó kh?n v?i phong ?? kém t? cu?i mùa gi?i tr??c, dù ?ã có s? thay ??i hu?n luy?n viên (Vicente Moreno ch? ??o t? mùa hè 2023). 

Almeria v?n ?ang s? d?ng ??u pháp phòng ng? ch?t ch

??i bóng này ?ã tr?i qua 9 tr?n liên ti p không bi t ? n chi n th?ng trong La Liga Tây Ban Nha, trong ?ó có 6 tr?n trong mùa gi?i này. Almeria hi?n là ??i duy nh?t t?i La Liga 2023/24 ch?a th?ng (hòa 2, thua 4).

Phân tích t?ng bàn th?ng c?a ??i bóng Sevilla vs Almeria 

Hi?n t?i, hàng công c?a Sevilla ?ang g?p m?t s? v?n ?? nh?t ??nh, trong khi Almeria l?i không m?nh l?m, ??c bi?t khi ?á trên sân khách. 

  • Thông tin th?ng kê cho th?y, trong 16 tr?n g?n nh?t t?i gi?i V?QG, Almeria ?ã nh?n ít nh?t 2 bàn thua ? 12 tr?n khi thi ??u xa nhà. 

  • ?i?u này cho th?y kh? n?ng cao r?ng ph?n l?n các tr?n ??u có t?ng s? bàn th?ng t? 3 pha l?p công tr? lên.

Ngoài ra, trong 7 l?n g?n nh?t mà hai ??i g?p nhau, ít nh?t có 3 tình hu?ng x?y ra bàn th?ng. Do v?y, d?a vào các thông tin này, có v? không d? ?? có nhi?u bàn th?ng trong tr?n này.

Nh?n ??nh t? l? c?a Châu á nh? th nào 

Sevilla ?ã b??c vào mùa gi?i La Liga 2023/24 v?i m?t kh?i ??u không m?y thu?n l?i khi liên ti p nh?n th?t b?i trong 3 tr?n ??u ??u tiên. 

  • ?áng chú nh?t là tr?n tranh Siêu Cúp châu Âu v?i Man City, khi Sevilla ?ã ?? thua sau lo?t sút luân l?u c?ng th?ng. Nh?ng k t qu? này th?t s? làm t?n th??ng t?i lòng t? hào c?a nhà ?KV? Europa League.

Sevilla ?ang s? h?u thành tích t?t t?i sân nhà

  • Tuy nhiên, có d?u hi?u tích c?c t? phía Sevilla. Trong 3 tr?n g?n ?ây, bao g?m 2 tr?n t?i La Liga và 1 tr?n t?i Champions League, h? ?ã ng?ng chu?i tr?n thua. 

  • Dù hàng công v?n ch?a hi?u qu?, nh?ng h? th?ng phòng ng? c?a Sevilla ch? ?? l?t l??i duy nh?t m?t bàn sau ba tr?n.

  • Vòng 7 La Liga s?p t?i, Sevilla s có cu?c ??i ??u v?i Almeria trên sân nhà Sanchez Pizjuan. 

?ây là c? h?i ?? HLV Mendilibar và các h?c trò giành chi n th?ng và thoát kh?i v? trí x p áo s? 17 hi?n t?i. Trên th? tr??ng cá c??c châu Á, Sevilla ???c ?ánh giá cao h?n v?i m?t trái ch?p Almeria.

D? ki n ??i hình c?a Sevilla vs Almeria:

Sevilla (4-2-3-1): Nyland; Sanchez, Bade, Gudelj, Pedrosa; Jordan, Rakitic; Ocampos, Lamela, Lukebakio; En-Nesyri

Almeria (4-2-3-1): Maximiano; Chumi, Montes,Gonzalez,Akieme; Robertone,Kone; Ramazani, Melero, Arribas; Suarez